Πνευματικά δικαιώματα των παιχνιδιών της BusinessCool

BUSINESSCOOL – ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Τα παιχνίδια που παίχτηκαν κατά την διάρκεια του Summer Teen Camp της Businesscool και των σεμιναρίων της είναι όλα αυθεντικά και πρωτότυπα και δημιουργήθηκαν από τον Ψύλλας Δημήτρη ειδικά για το BusinessCool και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και περιουσία της Businesscool και των νόμιμων εκπροσώπων της. Απαγορεύεται ρητά δια παντός, για την Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιγραφή και χρήση ολόκληρου ή μέρους των παιχνιδιών από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την ρητή άδεια των εκπροσώπων της BusinessCool.

Σε περίπτωση αντιγραφής και χρήσης των παιχνιδιών της, η BusinessCool και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που τους παραχωρούν οι νόμοι και το κράτος της Ελλάδος.